top of page

Investeren in startende of groeiende ondernemingen

BrisQ Business Boost maakt investeren in kleine ondernemingen toegankelijk, overzichtelijk en rendabel

 

Wij richten ons op businesses die geleid worden door ondernemers met een visie waar klant, omgeving en samenleving centraal staan. Enkel ondernemingen die een Business Boost traject van BrisQ doorlopen hebben komen in aanmerking voor een investeringsronde. Hierdoor kan er een niveau van professionaliteit en kwalitatief sterke informatievoorziening richting investeerders gewaarborgd worden.

Er wordt geen sectorspecifieke focus gehanteerd, maar er wordt vooral gericht op kleine of sterk groeiende ondernemingen die de volgende stap willen financieren.

 

Om een bedrijf klaar te stomen voor investeerders zal BrisQ Business Boost zorg dragen voor een efficiënte organisatie inrichting, een overzichtelijk en haalbaar groeiplan en rapportages waarmee voortgang zichtbaar gemaakt wordt.

Voor investeerders is het al vanaf €10,000 mogelijk om te investeren. Ze zullen op de hoogte gehouden worden middels rapportages en kunnen via BrisQ Business Boost input in contact blijven met de ondernemers om samen tot stragetische beslissen te komen.

Organisatie-inrichting

Investeer in bedrijven waar de organisatie simpel en effectief ingericht is, waar de nodige checks en controles zijn ingebouwd en waar een bepaald niveau van professionaliteit gewaarborgd wordt door de begeleiding en advies van BrisQ Business Boost

Laagdrempelig

De focus ligt op startende of groeiende ondernemingen. Het is vaak al mogelijk om vanaf €10.000 te investeren. Hiermee vergroten wij het bereik aan potentiële investeerders

Groeistrategie

Bij BrisQ Business Boost ondersteunen wij bedrijven met groeipotentie. Het groeipad zal aan de hand van een uitgewerkt plan gepresenteerd worden aan investeerders zodat het doel van de investering en het verwachte resultaat vooraf helder zijn

Inspraak

Naast de jaarlijkse aandeelhouders vergadering zal BrisQ ook als tussenpersoon tussen de onderneming en investeerders functioneren. Hiermee kunnen we de onderneming tijdig bijsturen

Reporting

Bij kleine en/of snelgroeiende ondernemingen is het van groot belang dat investeerders op de hoogte worden gehouden van de voortgang. De ondernemingen die wij begeleiden hebben een reporting mechanisme waarmee ieder kwartaal een financieel overzicht wordt gecreëerd

Dividend

Bij BrisQ Business Boost geloven wij dat de investeerder na een relatief korte periode kan genieten van dividenduitkeringen. Uiteraard is het in overleg met de onderneming ook mogelijk om de winsten direct weer te investeren in groei

bottom of page